3.-ΚΤΙΡΙΟ_τευχος-5_2009_Αναδιαμόρφωση-κτιριακού-συγκροτήματος-MIELE