Το αρχιτεκτονικό γραφείο PARTHENIOS architects+associates ιδρύθηκε το 1974 από τον Σπύρο Παρθένιο. Εξ αρχής, κύριο αντικείμενο ενασχόλησης υπήρξε η μελέτη και επίβλεψη κατασκευής πολυτελών μονοκατοικιών με την μέθοδο της αυτεπιστασίας. Η πολυετής και επίμονη διερεύνηση των ιδιαίτερων τοπολογικών, περιβαλλοντικών και προσωποκεντρικών χαρακτηριστικών που διαμορφώνουν την εκάστοτε οικιστική μονάδα, καθώς και η βαθιά γνώση της συμπεριφοράς των υλικών, έδωσαν στον Σπύρο Παρθένιο την ευχέρεια να δημιουργήσει περί τις 200 κατοικίες μέχρι σήμερα. Την τελευταία δεκαετία το γραφείο έχει διευρύνει τις υπηρεσίες που προσφέρει αναλαμβάνοντας την εκπόνηση μελετών και την οργάνωση της κατασκευής κτιρίων γραφείων, νοσοκομείων, ξενοδοχείων, θεάτρων, βιομηχανικών κτιρίων και εκθεσιακών χώρων. Διαθέτει επίσης εξειδικευμένη ομάδα interior design, αρχιτεκτονικής τοπίου και βιοκλιματικού σχεδιασμού. Τέλος, προσφέρει υπηρεσίες real-estate consulting και επενδύει στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών όπως web design (1site/project, IP-monitoring), 3D-animation, videoconferencing, FTP hosting, κα.