Σπύρος Παρθένιος

Φυσικός ΑΠΘ, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ.
Αντικείμενο: βιοκλιματική αρχιτεκτονική, κατασκευαστικές λεπτομέρειες Αρχιτεκτονικής Μελέτης Εφαρμογής, επίβλεψη κατασκευής, Landscape Design (αρχιτεκτονική τοπίου)

Παναγιώτης Παρθένιος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό με Ψηφιακές Τεχνολογίες. Διευθυντής του Εργαστηρίου Ψηφιακών Μέσων Σχεδιασμού, Πολυτεχνείο Κρήτης
Διπλ. Αρχ. ΑΠΘ, MDesS in Project Management – Harvard Design School, Doctor of Design – Harvard Design School,
Αντικείμενο: Design Management, Conceptual Design, Νέες Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό, Ψηφιακά 3D Μέσα Απεικόνισης

Ίνα – Γεωργία Παρθενίου

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
Αντικείμενο: Αρχιτεκτονική Σύνθεση, Οριστική Αρχιτεκτονική Μελέτη, Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής, Landscape Design, Interior Design, Έρευνα Αγοράς

Χρήστος Κύρου

Αρχιτέκτων Μηχανικός, Westminster, UK, Master in Architecture and Digital Media, Westminster, UK
Αντικείμενο: Αρχιτεκτονική Σύνθεση, Διαδραστικές εφαρμογές και σύγχρονες τεχνολογίες, Μελέτες Δημοσίων Έργων

Ιωάννα Φλουρή

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
Αντικείμενο: Οριστική Αρχιτεκτονική Μελέτη, Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής, Έκδοση Οικοδομικής Αδείας

Φανή Παπαδοπούλου

Interior Architect, Βακαλό School of Art & Design
Αντικείμενο: Αρχιτεκτονική Εσωτερικών χώρων, Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής, Χρώματα, Υλικά, Έρευνα Αγοράς

Δημήτρης Κατσούλας

Μηχανολόγος Μηχανικός, BSc,MSc, Mechanical Engineering, Building Services Engineering
Αντικείμενο: επίβλεψη κατασκευής, κατασκευαστικές λεπτομέρειες Αρχιτεκτονικής Μελέτης Εφαρμογής, βιοκλιματική αρχιτεκτονική, διαχείριση ενέργειας

Αικατερίνη Τζιγκουνάκη

Νεότερη Ιστορία, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αντικείμενο: Project Management, διαχείριση επικοινωνίας (in/out), γραμματειακή υποστήριξη

Συνεργάτες

Γιώργος Παπαδόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός ΠΠ
Σύμβουλος Κατασκευής

Παναγιώτης Κ. Παρθένιος

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
Σύμβουλος Στατικών Μελετών