Σπύρος Παρθένιος

Φυσικός ΑΠΘ, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ.
Αντικείμενο: βιοκλιματική αρχιτεκτονική, κατασκευαστικές λεπτομέρειες Αρχιτεκτονικής Μελέτης Εφαρμογής, επίβλεψη κατασκευής, Landscape Design (αρχιτεκτονική τοπίου)

Παναγιώτης Παρθένιος

Καθηγητής Ψηφιακών Τεχνολογιών στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης.
Διευθυντής Εργαστηρίου Ψηφιακών Μέσων
Διπλ. Αρχ. ΑΠΘ, MDesS in Project Management – Harvard Design School, Doctor of Design – Harvard Design School,
Αντικείμενο: Design Management, Conceptual Design, Νέες Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό, Ψηφιακά 3D Μέσα Απεικόνισης

Ίνα – Γεωργία Παρθενίου

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
Αντικείμενο: Αρχιτεκτονική Σύνθεση, Οριστική Αρχιτεκτονική Μελέτη, Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής, Landscape Design, Interior Design, Έρευνα Αγοράς

Χρήστος Κύρου

Αρχιτέκτων Μηχανικός, Westminster, UK, Master in Architecture and Digital Media, Westminster, UK
Αντικείμενο: Αρχιτεκτονική Σύνθεση, Διαδραστικές εφαρμογές και σύγχρονες τεχνολογίες, Μελέτες Δημοσίων Έργων

Φανή Παπαδοπούλου

Interior Architect, Βακαλό School of Art & Design
Αντικείμενο: Αρχιτεκτονική Εσωτερικών χώρων, Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής, Χρώματα, Υλικά, Έρευνα Αγοράς

Πηνελόπη Τριάντη

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, Μεταπτυχιακό Σχεδιασμός- Χώρος- Πολιτισμός ΕΜΠ
Αντικείμενο: Οριστική Αρχιτεκτονική Μελέτη, Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής,

Σοφία Κασσάρα

Τμήμα Γεωγραφίας Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών, ΑΚΤΟ Interior Design
Αντικείμενο:  Αρχιτεκτονική Εσωτερικών χώρων, Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής, Επίβλεψη κατασκευής,

Κωνσταντίνα Κερασοβίτη

Αρχιτέκτων Μηχανικός Πολυτεχνείου Θεσσαλίας
Αντικείμενο: Οριστική Αρχιτεκτονική Μελέτη, Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής

Στάθης Ευσταθόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός Πολυτεχνείου Πάτρας
Αντικείμενο: επίβλεψη κατασκευής, κατασκευαστικές λεπτομέρειες Αρχιτεκτονικής Μελέτης Εφαρμογής

Στέλλα Λαζάρου

Αρχιτ. Μηχανικός Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων ΤΕ , ΤΕΙ Πάτρας, Μεταπτυχιακό Διαχείριση Μνημείων Αρχαιολογία-Πόλη-Αρχιτεκτονική, ΕΚΠΑ
Αντικείμενο: Office Management, διαχείριση επικοινωνίας (in/out), γραμματειακή υποστήριξη

Συνεργάτες

Γιώργος Παπαδόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός ΠΠ
Σύμβουλος Κατασκευής

Παναγιώτης Κ. Παρθένιος

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
Σύμβουλος Στατικών Μελετών