Σπύρος Παρθένιος

Φυσικός ΑΠΘ, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ.
Αντικείμενο: βιοκλιματική αρχιτεκτονική, κατασκευαστικές λεπτομέρειες Αρχιτεκτονικής Μελέτης Εφαρμογής, επίβλεψη κατασκευής, Landscape Design (αρχιτεκτονική τοπίου)

Παναγιώτης Παρθένιος

Αναπληρωτής Καθηγητής στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό με Ψηφιακές Τεχνολογίες, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης.
Διευθυντής Εργαστηρίου Ψηφιακών Μέσων
Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Διπλ. Αρχ. ΑΠΘ, MDesS in Project Management – Harvard Design School, Doctor of Design – Harvard Design School,
Αντικείμενο: Design Management, Conceptual Design, Νέες Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό, Ψηφιακά 3D Μέσα Απεικόνισης

Ίνα – Γεωργία Παρθενίου

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
Αντικείμενο: Αρχιτεκτονική Σύνθεση, Οριστική Αρχιτεκτονική Μελέτη, Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής, Landscape Design, Interior Design, Έρευνα Αγοράς

Χρήστος Κύρου

Αρχιτέκτων Μηχανικός, Westminster, UK, Master in Architecture and Digital Media, Westminster, UK
Αντικείμενο: Αρχιτεκτονική Σύνθεση, Διαδραστικές εφαρμογές και σύγχρονες τεχνολογίες, Μελέτες Δημοσίων Έργων

Ιωάννα Φλουρή

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
Αντικείμενο: Οριστική Αρχιτεκτονική Μελέτη, Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής, Έκδοση Οικοδομικής Αδείας

Φανή Παπαδοπούλου

Interior Architect, Βακαλό School of Art & Design
Αντικείμενο: Αρχιτεκτονική Εσωτερικών χώρων, Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής, Χρώματα, Υλικά, Έρευνα Αγοράς

Χριστίνα Αμανατίδου

Αρχιτέκτων Μηχανικός Πολυτεχνείου Πάτρας
Αντικείμενο: Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής, 3D visualization

Βασιλική Μπακάλη

Αρχιτέκτων Μηχανικός Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης
Αντικείμενο: Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής, 3D visualization

Στάθης Ευσταθόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός Πολυτεχνείου Πάτρας
Αντικείμενο: επίβλεψη κατασκευής, κατασκευαστικές λεπτομέρειες Αρχιτεκτονικής Μελέτης Εφαρμογής

Δημήτρης Κατσούλας

Μηχανολόγος Μηχανικός, BSc,MSc, Mechanical Engineering, Building Services Engineering
Αντικείμενο: επίβλεψη κατασκευής, κατασκευαστικές λεπτομέρειες Αρχιτεκτονικής Μελέτης Εφαρμογής, βιοκλιματική αρχιτεκτονική, διαχείριση ενέργειας

Μελίνα Κυριαζή

Πτυχιούχος Μηχανικός Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Τ.Ε., ΤΕΙ Πάτρας
Τελειόφητη Αρχιτέκτων Μηχανικός Πολυτεχνείου Πάτρας
Αντικείμενο: Project Management, διαχείριση επικοινωνίας (in/out), σχεδιαστική υποστήριξη

Γεωργία Ζαχαράκη

Μηχανικός Δομικών Έργων Τ.Ε. , ΤΕΙ Πειραιά
Αντικείμενο: Project Management, διαχείριση επικοινωνίας (in/out), γραμματειακή υποστήριξη

Συνεργάτες

Γιώργος Παπαδόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός ΠΠ
Σύμβουλος Κατασκευής

Παναγιώτης Κ. Παρθένιος

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
Σύμβουλος Στατικών Μελετών