Σπύρος Παρθένιος

Φυσικός ΑΠΘ, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ.
Αντικείμενο: βιοκλιματική αρχιτεκτονική, κατασκευαστικές λεπτομέρειες Αρχιτεκτονικής Μελέτης Εφαρμογής, επίβλεψη κατασκευής, Landscape Design (αρχιτεκτονική τοπίου)

Παναγιώτης Παρθένιος

Αναπληρωτής Καθηγητής στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό με Ψηφιακές Τεχνολογίες, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης.
Διευθυντής Εργαστηρίου Ψηφιακών Μέσων
Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Διπλ. Αρχ. ΑΠΘ, MDesS in Project Management – Harvard Design School, Doctor of Design – Harvard Design School,
Αντικείμενο: Design Management, Conceptual Design, Νέες Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό, Ψηφιακά 3D Μέσα Απεικόνισης

Ίνα – Γεωργία Παρθενίου

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
Αντικείμενο: Αρχιτεκτονική Σύνθεση, Οριστική Αρχιτεκτονική Μελέτη, Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής, Landscape Design, Interior Design, Έρευνα Αγοράς

Χρήστος Κύρου

Αρχιτέκτων Μηχανικός, Westminster, UK, Master in Architecture and Digital Media, Westminster, UK
Αντικείμενο: Αρχιτεκτονική Σύνθεση, Διαδραστικές εφαρμογές και σύγχρονες τεχνολογίες, Μελέτες Δημοσίων Έργων

Φανή Παπαδοπούλου

Interior Architect, Βακαλό School of Art & Design
Αντικείμενο: Αρχιτεκτονική Εσωτερικών χώρων, Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής, Χρώματα, Υλικά, Έρευνα Αγοράς

Χριστίνα Αμανατίδου

Αρχιτέκτων Μηχανικός Πολυτεχνείου Πάτρας
Αντικείμενο: Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής, 3D visualization

Μάνθη Μαραγκουδάκη

Αρχιτέκτων Μηχανικός Πολυτεχνείου Αθηνών, Μεταπτυχιακό Αρχιτεκτονική – Χώρος – Πολιτισμός ΕΜΠ
Αντικείμενο: Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής, 3D visualization

Στάθης Ευσταθόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός Πολυτεχνείου Πάτρας
Αντικείμενο: επίβλεψη κατασκευής, κατασκευαστικές λεπτομέρειες Αρχιτεκτονικής Μελέτης Εφαρμογής

Γεωργία Ζαχαράκη

Μηχανικός Δομικών Έργων Τ.Ε. , ΤΕΙ Πειραιά
Αντικείμενο: Project Management, διαχείριση επικοινωνίας (in/out), γραμματειακή υποστήριξη

Συνεργάτες

Γιώργος Παπαδόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός ΠΠ
Σύμβουλος Κατασκευής

Παναγιώτης Κ. Παρθένιος

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
Σύμβουλος Στατικών Μελετών