Μετατροπή Θεάτρου Λαμπέτη
  • Conversion of Lampeti Theater in Athens into a Summer Theater with a Sliding Roof 1

Μετατροπή Θεάτρου Λαμπέτη

Μετατροπή Θεάτρου Λαμπέτη επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας σε Θερινό Θέατρο με Συρόμενη Οροφή_2006