Πολιτιστικό Κέντρο Μηχανιώνας , Θεσσαλονίκη
  • Municipality Cultural Center
  • Municipality Cultural Center
  • Municipality Cultural Center
  • Municipality Cultural Center
  • Municipality Cultural Center

Πολιτιστικό Κέντρο Μηχανιώνας , Θεσσαλονίκη