Νέο Κτίριο Γραφείων στο Ελληνικό

Νέο Κτίριο Γραφείων στο Ελληνικό

Νέο Κτίριο Γραφείων επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης στο Ελληνικό_2019