Νέοι Διαδραστικοί Γραφειακοί Χώροι Ολυμπιακής Ζυθοποιίας ΑΕ στην Κηφισιά_2015
 • Olympic Brewery SA New Interactive Work Spaces in Kifisia 2
 • Olympic Brewery SA New Interactive Work Spaces in Kifisia 3
 • Olympic Brewery SA New Interactive Work Spaces in Kifisia 4
 • Olympic Brewery SA New Interactive Work Spaces in Kifisia 5
 • Olympic Brewery SA New Interactive Work Spaces in Kifisia 6
 • Olympic Brewery SA New Interactive Work Spaces in Kifisia 7
 • Olympic Brewery SA New Interactive Work Spaces in Kifisia 8
 • Olympic Brewery SA New Interactive Work Spaces in Kifisia 9
 • Olympic Brewery SA New Interactive Work Spaces in Kifisia 10
 • Olympic Brewery SA New Interactive Work Spaces in Kifisia 11
 • Olympic Brewery SA New Interactive Work Spaces in Kifisia 12
 • Olympic Brewery SA New Interactive Work Spaces in Kifisia 13
 • Olympic Brewery SA New Interactive Work Spaces in Kifisia 14
 • Olympic Brewery SA New Interactive Work Spaces in Kifisia 15
 • Olympic Brewery SA New Interactive Work Spaces in Kifisia 16

Νέοι Διαδραστικοί Γραφειακοί Χώροι Ολυμπιακής Ζυθοποιίας ΑΕ στην Κηφισιά_2015

Photo Credits: Κωνσταντίνος Κοντός

Οι σύγχρονοι χώροι εργασίας καλούνται να καλύψουν πολλαπλές δραστηριότητες, ως χώροι συνάντησης, εκπαίδευσης, ανάπαυσης, ψυχαγωγίας, έμπνευσης, αλλά και άθλησης. Αποτελούν εντέλει ένα δημιουργικό μικρόκοσμο, μέσα στον οποίο ο εργαζόμενος νιώθει μέρος μιας ζωντανής ομάδας. Οι νέες τεχνολογίες συμβάλλουν άλλωστε δραστικά στην εμπέδωση αυτού του ομαδικού κλίματος συν-εργασίας.

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επένδυσε στην ιδέα μιας ”ψηφιακής καρδιάς”, μέσω της οποίας αλληλεπιδρούν όλοι οι εργαζόμενοί της. Στο κέντρο του πρώτου επιπέδου, συνολικού εμβαδού 656m2 και με άξονα τη λειτουργία ενός μεγάλου bar, σχεδιάστηκε ένας χώρος πολλαπλών χρήσεων, στον οποίο γίνονται συναντήσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, επιδείξεις προϊόντων, κλπ. Ακριβώς απέναντι, και σε άμεση σχέση με το χώρο αυτό, έχει τοποθετηθεί το μεγάλο video wall, το οποίο αποτελεί το κύριο μέσο αλληλεπίδρασης.

Οι αρχιτέκτονες του έργου, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων Σχεδιασμού της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης, ανέπτυξαν μια καινοτόμο εφαρμογή ανταλλαγής πολυμεσικού περιεχομένου, εν είδει εσωτερικού κοινωνικού δικτύου, προσαρμοσμένου στις ανάγκες και στη φιλοσοφία της εταιρίας. Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ανεβάζουν φωτογραφίες, video, πληροφορίες, κλπ. από τους υπολογιστές τους και τα κινητά τους τηλέφωνα και να αλληλεπιδρούν με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας.

Οι εργασιακοί χώροι είναι κατά το δυνατόν ενιαίοι, εκτός από τα διευθυντικά γραφεία και ορισμένους χώρους συνάντησης στο δεύτερο επίπεδο, εμβαδού 656m2

FacebookTwitterLinkedInPinterest