Διαδραστικό Αστικό Πάρκο ΠΡΩΤΕΑΣ
  • Design of PROTEAS Interactive Urban Park in Labraki Hill, Athens 1
  • Design of PROTEAS Interactive Urban Park in Labraki Hill, Athens 2
  • Design of PROTEAS Interactive Urban Park in Labraki Hill, Athens 3
  • Design of PROTEAS Interactive Urban Park in Labraki Hill, Athens 4

Διαδραστικό Αστικό Πάρκο ΠΡΩΤΕΑΣ

Σχεδιασμός Διαδραστικού Αστικού Πάρκου ΠΡΩΤΕΑΣ στο Λόφο Λαμπράκη, Αθήνα_2012