Μετατροπή κτηρίου σε διαμερίσματα Αirbnb

Μετατροπή κτηρίου σε διαμερίσματα Αirbnb

Μετατροπή κτίσματος σε διαμερίσματα Αirbnb επί της Οδού Ερεχθείου στο Κουκάκι