Επανασχεδιασμός Ξενοδοχείου Minos Imperial στην Κρήτη
  • Minos Imperial Hotel in Crete - Main building & outdoors Redesign 1
  • Minos Imperial Hotel in Crete - Main building & outdoors Redesign 2
  • Minos Imperial Hotel in Crete - Main building & outdoors Redesign 3
  • Minos Imperial Hotel in Crete - Main building & outdoors Redesign 4
  • Minos Imperial Hotel in Crete - Main building & outdoors Redesign 5
  • Minos Imperial Hotel in Crete - Main building & outdoors Redesign 6
  • Minos Imperial Hotel in Crete - Main building & outdoors Redesign 7
  • Minos Imperial Hotel in Crete - Main building & outdoors Redesign 8
  • Minos Imperial Hotel in Crete - Main building & outdoors Redesign 9
  • Minos Imperial Hotel in Crete - Main building & outdoors Redesign 10

Επανασχεδιασμός Ξενοδοχείου Minos Imperial στην Κρήτη

Επανασχεδιασμός Κεντρικού Kτηρίου και εξωτερικών χώρων Ξενοδοχείου Minos Imperial στην Κρήτη_2014