Μετατροπή κτιρίου γραφείων σε Airbnb

Μετατροπή κτιρίου γραφείων σε Airbnb

Photo Credits: Κωνσταντίνος Κοντός

Συνεργασία με WHITE ARCH Architecture | Construction

Μετατροπή κτιρίου γραφείων σε διαμερίσματα Airbnb επί της Πλατείας Τσώκρη στο Κουκάκι