Διαμόρφωση διατηρητέου κτιρίου σε Ξενοδοχείο

Διαμόρφωση διατηρητέου κτιρίου σε Ξενοδοχείο

Διαμόρφωση διατηρητέου κτιρίου σε ξενοδοχείο επί της οδού Λέκκα στην Αθήνα_2018