Αναμόρφωση Βιομηχανικού Συγκροτήματος Αθηνά-Μουταλάσκι και Μετατροπή του σε Κτήριο Γραφείων στη Νέα Ιωνία, Αθήνα
  • Redeveloping of Industrial Complex Athena - Moutalaski 1
  • Redeveloping of Industrial Complex Athena - Moutalaski 2
  • Redeveloping of Industrial Complex Athena - Moutalaski 3
  • Redeveloping of Industrial Complex Athena - Moutalaski 4
  • Redeveloping of Industrial Complex Athena - Moutalaski 5
  • Redeveloping of Industrial Complex Athena - Moutalaski 6

Αναμόρφωση Βιομηχανικού Συγκροτήματος Αθηνά-Μουταλάσκι και Μετατροπή του σε Κτήριο Γραφείων στη Νέα Ιωνία, Αθήνα

FacebookTwitterLinkedInPinterest