Αναδιαμόρφωση Βιομηχανικού Συγκροτήματος
  • Redeveloping of Industrial Complex Athena - Moutalaski 1
  • Redeveloping of Industrial Complex Athena - Moutalaski 2
  • Redeveloping of Industrial Complex Athena - Moutalaski 3
  • Redeveloping of Industrial Complex Athena - Moutalaski 4
  • Redeveloping of Industrial Complex Athena - Moutalaski 5
  • Redeveloping of Industrial Complex Athena - Moutalaski 6

Αναδιαμόρφωση Βιομηχανικού Συγκροτήματος

Πελάτης: Ιδιώτης
Εμβαδόν χώρου: 2.570τ.μ.
Τοποθεσία & Έτος: Ν.Ιωνία, 2009
Tags: αναδιαμόρφωση βιομηχανικού κτηρίου, κτήρια γραφείων, αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου

 

Το βιομηχανικό συγκρότημα κλωστοϋφαντουργίας Αθηνά – Μουταλάσκι ΑΕ αποτελείται από τέσσερις κτηριακούς όγκους. Αντικείμενο του έργου ήταν η μετατροπή του σε χώρους γραφείων. Ζητούμενο ήταν η ενοποίηση και η επικοινωνία όλων των επιπέδων. Σημαντικό πρόβλημα αποτέλεσε η πλήρης έλλειψη χώρων στάθμευσης.

Η λύση που προκρίθηκε ήταν η εκσκαφή ενός υπογείου χώρου στάθμευσης κάτω από το κτήριο β και η ενοποίησή του με τον υπόγειο χώρο του κτηρίου α. Η σημαντική εμπειρία της ομάδας των πολιτικών μηχανικών σε αντίστοιχα έργα μας επέτρεψε την αντικατάσταση ορισμένων φερουσών τοιχοποιιών από μεταλλικά στοιχεία και την επέκταση –σε βάθος 2m- των υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Πρόκληση αποτέλεσε επίσης για τους αρχιτέκτονες το γεγονός ότι το βιομηχανικό συγκρότημα είχε απολέσει τον αρχιτεκτονικό του χαρακτήρα με σειρά επεμβάσεων τα τελευταία χρόνια. Πρόθεσή μας ήτανε να αναδείξουμε εκείνα τα στοιχεία που διατηρούνται μέχρι σήμερα και να απαλείψουμε άστοχες προσθήκες. Διατηρήθηκε έτσι η πτυχωτή κατασκευή της στέγης του κτηρίου β, η οποία χρησιμεύει με τον άριστο προσανατολισμό της και για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων. Στις μακρόστενες πλευρές του οικοδομικού τετραγώνου θελήσαμε να τονίσουμε τον επιμήκη χαρακτήρα του συγκροτήματος μέσω ενοποίησης των ανοιγμάτων.

Στο σημείο ένωσης των κτηρίων α και γ, τα οποία έχουν διαφορετικές στάθμες επιπέδων, δημιουργήθηκε μεταλλική ‘γέφυρα’, η οποία εκτός της μετάβασης από το ένα κτήριο στο άλλο, σηματοδοτεί την είσοδο στο συγκρότημα μέσω ενός αιθρίου/αυλής.