Αναδιαμόρφωση Γηροκομείου στα Σπάτα

Αναδιαμόρφωση Γηροκομείου στα Σπάτα

Αναδιαμόρφωση Γηροκομείου της ΙΜΜΛ στα Σπάτα_2019