Κατοικία επί της οδού Καβάφη στη Βούλα

Κατοικία επί της οδού Καβάφη στη Βούλα