Γραφεία Nαυτιλιακής Eταιρείας

Γραφεία Nαυτιλιακής Eταιρείας

 

Πελάτης: ΑΣΣΟΝΤΑΙΒΕΡΣ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΕ

Εμβαδόν χώρου : 26125,28 μ²

Τοποθεσία & Έτος: Καλυμπάκι,Ελευσίνα, 2018

Tags: βιομηχανικά κτίρια, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, γραφεία εταιρείας

 

Η θέση του κτιρίου προέκυψε τηρώντας σε κάθε βήμα τους πολεοδομικούς και κτιριοδομικούς κανονισμούς και τις επιτρεπόμενες αποστάσεις από τα όρια του οικοπέδου και το δρόμο. Στο οικόπεδο υπήρχαν 3 υφιστάμενα κτίρια (κτίριο 2, κτίριο 3 και κτίριο 4). Από τον πελάτη ζητήθηκε η ανέγερση νέου βιομηχανικού κτιρίου με γραφεία που να εξυπηρετεί τις ανάγκες μιας σύγχρονης ναυτιλιακής εταιρείας.

Το κεντρικό κτίριο αποτελείται από δύο επιμέρους κτιριακούς όγκους, ενωμένους μεταξύ τους που αντιστοιχούν σε : κτίριο γραφείων (στο βόρειο τμήμα) και το βιομηχανικό μέρος (στο νότιο τμήμα του κτιρίου) προς τη θάλασσα.

Στο επίπεδο ισογείου, από όπου γίνεται και η πρόσβαση στο κτίριο γραφείων, συναντάται χώρος υποδοχής, ένας χώρος πολλαπλών χρήσεων (meeting room) και ο χώρος της εστίασης και του φαγητού. Στο βιομηχανικό κτίριο, που συνδέεται με το κτίριο γραφείων μέσω διαδρόμου στην ανατολική πλευρά του κτιρίου, συναντάται ο κύριος χώρος παραγωγής /μηχανημάτων, χώροι εργαλειομηχανών, και κάποιοι λειτουργικά εξαρτημένοι χώροι. Στην ίδια στάθμη συναντάται και αποθηκευτικός χώρος διπλού ύψους – μέσα στον όγκο του κτιρίου γραφείων – με πρόσβαση από την δυτική πλευρά του κτιρίου.

Στον 1ο και 2ο όροφο του κτιρίου γραφείων διαμορφώνονται οι γραφειακοί χώροι και τα επιμέρους τμήματα της εταιρείας. Σε κάθε στάθμη συναντάται υπαίθριος χώρος εκτόνωσης και στον 2ο όροφο συγκεκριμένα, προβλέπεται αίθριο , κεντροβαρικά στον χώρο των γραφείων.

Το βιομηχανικό κτίριο εκτείνεται κατα βάση στο επίπεδο του ισογείου, με χώρους διπλού ύψους, καθώς στον 1ο όροφο συναντάται σε μικρή έκταση και στον 2ο όροφο υπάρχει χώρος βοηθητικής χρήσης (πατάρι). Η κατακόρυφη επικοινωνία μεταξύ των ορόφων επιτυγχάνεται με 3 συνολικά, πυρήνες κλιμακοστασίων / ανελκυστήρων .

Η επιλογή των υλικών δόμησης έγινε σύμφωνα με την δημιουργία του κελύφους στο τμήμα των γραφείων στις δύο πλευρές του (ανατολική και Δυτική). Το κέλυφος, το οποίο κλείνει με αναρτημένο σύστημα αλουμινίου curtain wall ενώ στη βορεινή όψη διαμορφώνεται επένδυση από πλάκες ινοπλισμένης τσιμεντοσανίδας, χρώματος γκρί ανοιχτό. Το υλικό αυτό συναντάται και στη Δυτική πλευρά, στο βιομηχανικό κτίριο, σηματοδοτώντας την είσοδο του προσωπικού. Μπροστά από το curtain wall του όγκου των γραφείων, προβλέπονται σκίαστρα αλουμινίου – κατακόρυφα στοιχεία των εξωστών, σε λευκό χρώμα, που αποτελούν αισθητικά αναπόσπαστο μέρος των όψεων του κτιρίου γραφείων. Τα σκίαστρα αυτά αποσκοπούν στην βελτίωση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς του κτηρίου, προσφέροντας καλύτερους χώρους εργασίας στο εσωτερικό και μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση της ενέργειας που απαιτείται για την ψύξη των χώρων κατά την θερινή περίοδο.

Ο όγκος του βιομηχανικού κτιρίου κλείνει περιμετρικά με θερμομονωτικά πάνελ πλαγιοκάλυψης, με χρωματική εναλλαγή του γκρι με το λευκό, που ορίζουν κατακόρυφες ζώνες ανοιγμάτων. Στην οροφή του βιομηχανικού κτιρίου προβλέπονται θερμομονωτικά πάνελ οροφής, κάποια εκ των οποίων διάφανα, για τον φωτισμό του υποκείμενου χώρου.