Αστική θαλάσσια συγκοινωνία Θεσσαλονίκης
  • Architectural Competition for urban water transport Thessaloniki (3d Award) 1
  • Architectural Competition for urban water transport Thessaloniki (3d Award) 2
  • Architectural Competition for urban water transport Thessaloniki (3d Award) 3
  • Architectural Competition for urban water transport Thessaloniki (3d Award) 4

Αστική θαλάσσια συγκοινωνία Θεσσαλονίκης