Κτήριο Γραφείων Εταιρείας ZEDA
 • Facade_Redesign_and_Overall_development_of_ZEDA_Building_Thessaloniki_1
 • Main building entrance with automatic door with plant decoration_15.jpeg
 • Reception hall with Interior floor detail_18.jpeg
 • Night view of building facade_17.jpeg
 • Side view of the building with night lighting_16.jpeg
 • Interior space of offices with lighting, with wooden interior beams for office spaces and hidden lighting_14.jpeg
 • Interior staircase lighting with creation of dull glass composition_12.jpeg
 • Custom made composition for indoor lighting_1.jpeg
 • Detail of the exterior of the building with exposed concrete and the addition of vertical bars_9.jpeg
 • Exterior staircase detail of the floors of the building_7.jpeg
 • Indoor general access with diffused lighting and decorative planting_5.jpg
 • Staircase lighting detail with dull glass composition_4.jpg
 • Exterior detail of vertical bars on the face of the building and fencing surrounding area_3.jpg
 • Side view of the face of the building_4.jpg
 • Parking lot creation lines_6.jpg
 • Exterior detail of different materials in the composition of the building_2.jpg

Κτήριο Γραφείων Εταιρείας ZEDA

 

To κτίριο γραφείων της εταιρείας ZEDA , επιδέχθηκε ριζική ανακαίνιση και αλλαγή όψης. Βρίσκεται επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής 122, στην περιοχή Πυλαία Θεσσαλονίκης και καταλαμβάνει έκταση 2000τ.μ. Στο εν λόγω κτήριο πραγματοποιήθηκε προσαρμογή του κελύφους ειδικά για τις ανάγκες της εταιρείας που θα στεγάσει.

Αρχικά, δόθηκε βαρύτητα στην ενδελεχή καταγραφή των αναγκών που επιθυμούσε η εταιρεία ώστε η αρχιτεκτονική πρόταση να είναι ολοκληρωμένη (προτιμήσεις πελάτη, φιλοσοφία και όραμα εταιρείας) . Ο στόχος μας ήταν η εύρεση της βέλτιστης λύσης για το συγκεκριμένο κτήριο και για τον συγκεκριμένο εργοδότη.

Η φιλοσοφία σχεδίασης βασίστηκε στις αρχές του Ολιστικού Σχεδιασμού με επίκεντρο την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία και την δημιουργία μιας νέας, ανανεωμένης ταυτότητας για το κτήριο, η οποία και θα προσελκύσει νέους υποψήφιους ενοίκους.

Τα διαφορετικά σύγχρονα υλικά στις όψεις, είναι αφενός κατάλληλα για τη νέα αισθητική που θέλαμε να δημιουργήσουμε  στο κτηρίο και αφετέρου συμβατά με την παραθαλάσσια τοποθεσία και την  αντοχή σε βάθος χρόνου , χωρίς την ανάγκη συντήρησης.