• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

  Consulting

  Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες αξιοποίησης ακινήτων. Τα 35 χρόνια δραστηριοποίησης – στον αττικό χώρο και όχι μόνο – μας επιτρέπουν να έχουμε πολύ καλή εικόνα της αγοράς real estate.

 • Αρχιτεκτονική Προμελέτη

  Conceptual Design

  Η Αρχιτεκτονική είναι η δουλειά μας. Όλοι οι συνεργάτες μας έχουν ισχυρό σχεδιαστικό υπόβαθρο και με την χρήση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών η σχεδιαστική εξερεύνηση επεκτείνεται σε νέους ορίζοντες. Διερευνούμε έναν μεγάλο αριθμό εναλλακτικών σεναρίων στα οποία ο πελάτης μπορεί να μετέχει ενεργά , έτσι ώστε να έχει την δυνατότητα να διαλέξει τη λύση η οποία καλύπτει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις προσωπικές του ανάγκες.

 • Οριστική Αρχιτεκτονική Μελέτη

  Design Development

  Συντονίζουμε όλους τους απαραίτητους συνεργάτες μελετητές (πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους, τοπογράφους, κα) με στόχο τον πλήρη συγχρονισμό και την ασφαλή και συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της Οριστικής Μελέτης. Προσφέρουμε υπηρεσίες φιλοξενίας FTP για κάθε έργο χωριστά και λειτουργούμε ως Information Managers για να διασφαλίσουμε την ομαλή ροή πληροφορίας και την διαρκή ενημέρωση του κυρίου του έργου.

 • Εκδόσεις Αδειών

  City Permits

  Αναλαμβάνουμε την συγκρότηση φακέλων και την διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών για την έκδοση όλων των απαραίτητων Αδειών.

 • Μελέτη Εφαρμογής

  Construction Documentation

  Σε συνεργασία με τους Επιβλέποντες Μηχανικούς (του γραφείου μας ή της συνεργαζόμενης κατασκευαστικής εταιρίας) παράγουμε αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια λεπτομερειών, πίνακες και τεύχη, σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες και δοκιμασμένες μεθόδους και υλικά κατασκευής.

 • Επίβλεψη Κατασκευής

  Construction Supervision

  Σε μικρής και μεσαίας κλίμακας έργα αναλαμβάνουμε την πλήρη επίβλεψη και οργάνωση της κατασκευής σύμφωνα με την μέθοδο της Αυτεπιστασίας. Σε μεγάλης κλίμακας έργα συνεργαζόμαστε με καταξιωμένες κατασκευαστικές εταιρίες και αναλαμβάνουμε την Υψηλή Επίβλεψη του έργου.

 • Υποστήριξη του Έργου μετά την Ολοκλήρωσή του

  Post Completion Project Support

  Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου παραδίδουμε πλήρες πακέτο σχεδίων as-built. Επίσης, μπορούμε να συμβάλλουμε καθοριστικά στην διαχείριση και συντήρηση του έργου προσφέροντας ένα συνολικό τρισδιάστατο μοντέλο των κτιριακών εγκαταστάσεων.

 • Εκθέσεις Εμπειρογνώμονα

  Expert Reports

  Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία Εκθέσεων Εμπειρογνώμονα, οι οποίες καταρτίζονται με βάση τις προδιαγραφές κατασκευής και ασφάλειας που ορίζει η Ελληνική Νομοθεσία, καθώς και τις τοπικές και συνήθεις πρακτικές. Εξετάζουμε υποθέσεις που μας ανατίθενται από δικηγορικές εταιρείες, για να παράσχουμε σε δικαστήρια του εξωτερικού την γνώση και την κατανόηση των Ελληνικών Προδιαγραφών και Κανονισμών. Επίσης, ερευνούμε εάν υπάρχουν επί μέρους σχεδιαστικά ή κατασκευαστικά στοιχεία που συνιστούν σφάλματα ή παραβάσεις των Ελληνικών Κανονισμών Υγείας και Ασφάλειας σε κάθε περίπτωση.  Στο παρελθόν έχουμε πραγματοποιήσει Εκθέσεις Εμπειρογνώμονα και έχουμε λειτουργήσει ως Εμπειρογνώμονες για ποικίλες δικηγορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των PANNONE LLP και PLEXUS Law.