Επανασχεδιασμός

Ερασίνειο Ογκολογικό Νοσοκομείο

στο Κορωπί

Ερασίνειο Ογκολογικό Νοσοκομείο

Το κύριο συστατικό της κεντρικής συνθετικής ιδέας είναι η δημιουργία και διαμόρφωση του Νοσοκομειακού Δρόμου και η ανάπτυξη των χώρων που αρθρώνονται γύρω από αυτόν.

Αυτό το γραμμικό μοντέλο ανάπτυξης του νοσοκομείου επιτρέπει τα χαμηλά κτίρια και ενισχύει συνεπώς τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του, εξυπηρετώντας παράλληλα τη μείωση της θεσμικοποίησης, παρέχοντας σημαντική ευελιξία και δυνατότητα ανάπτυξης για μελλοντικές ανάγκες αλλαγών ή προσθήκης χώρων και λειτουργιών.

Τονίζεται η «αντι-νοσοκομειακή» αισθητική, με έμφαση στο κοινωνικό χαρακτήρα του Δρόμου. Καταστήματα, καφετέριες, χώροι ανάπαυσης με μεγάλα ανοίγματα προς το εξωτερικό και events δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ευημερίας. Οι χώροι του νοσοκομείου έχουν νότιο προσανατολισμό και πρόσβαση στο εξωτερικό, άφθονο φυσικό φως και απλές γεωμετρικές μορφές. Επιπλέον, το υψηλό ύψος του χώρου μαζί με τη διάχυση του φυσικού φωτός από τη διάτρητη οροφή δημιουργεί μια αίσθηση ανύψωσης.

Στόχος μας ήταν να σχεδιάσουμε ένα ολιστικό νοσοκομείο, ένα σύνολο χώρων - ανοιχτών και κλειστών, δράσεων και καταστάσεων - που θεραπεύουν όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά.  Για να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο, στο σχεδιασμό ακολουθήσαμε στενά τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της υγείας, με βασική αρχή την ανθρώπινη παρουσία.

Τα υλικά που έχουν επιλεγεί όπως ασβεστόλιθος, χρωματιστός σοβάς, είναι σε φυσικές αποχρώσεις υπόλευκες που δίνουν την αίσθηση ευεξίας και χαλάρωσης.

CLIENT

Private

YEAR

2006

LOCATION

Koropi , Attica

CATEGORY

Health

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟ
  • CLIENT : Private
  • YEAR : 2006
  • AREA :
  • LOCATION : Koropi , Attica
  • CATEGORY : Health
  • VISUALIZATION :
  • PHOTO :
  • TAGS :
  • CREATIVE DIRECTOR :
  • IN COLLABORATION :